Sdělení soudního exekutora - Uzavření exekutorského úřadu dne 18.11.2022

17.11.2022

Z technických důvodů bude dne 18.11.2022 exekutorský úřad pro veřejnost uzavřen, a to včetně podatelny úřadu. Taktéž nebudou přijímány hotovostní platby v sídle exekutorského úřadu.OZNÁMENÍ V SOUVISLOSTI S VÝVOJEM EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACE

16.03.2020Sdělení soudního exekutora - ukončení zastupování Mgr. Bělasty

09.02.2015

Soudní exekutor Exekutorského úřadu Ostrava JUDr. Vlastimil Porostlý byl zproštěn zastupováním soudního exekutora Mgr. Čeňka Bělasty, ev.č. 005, Exekutorský úřad Bruntál, se sídlem Dr.E.Beneše 1497/21, 792 01 Bruntál,

kterému byl dne 13.11.2014 rozhodnutím ministryně spravedlnosti ČR č.j. MSP-595/2014-OJ-SO/9 ze dne 04.11.2014 pozastaven výkon exekutorského úřadu, kdy novým zástupcem byl ustanovem soudní exekutor Mgr. Alan Havlice, Exekutorský úřad Jeseník, se sídlem Otakara Březiny 229, 790 01 Jeseník.Upozornění Exekutorské komory

15. 7. 2014

Exekutorská komora ČR varuje veřejnost před falešnými výzvami k zaplacení exekuce. V průběhu dnešního dne jsme obdrželi tisíce stížností týkajících se podvodných e-mailů, které vyzývají k úhradě pohledávek. E-maily nejsou distribuovány z exekutorských úřadů a obsahují smyšlené a chybné údaje. Navíc jsou doručovány s přílohou ukrývající počítačové viry. Adresáti těchto e-mailů by rozhodně neměli otevírat přílohy, natož pak zasílat jakékoliv finanční prostředky na uvedené účty. Podrobnější informace shromažďujeme a v průběhu dne je budeme upřesňovat. Adresáti podvodných e-mailů se v případě jakékoliv žádosti o pomoc mohou obrátit na Exekutorskou komoru ČR, která se chystá informovat orgány činné v trestním řízení.Činnosti prováděné soudním exekutorem

Soudní exekutor dle Exekučního řádu (zákona č. 120/2001 Sb.) vykonává exekuční činnost, soudní exekutor je zmocněn k výkonu nucených exekucí na území celé České republiky. Dále soudní exekutor může:

 


 • poskytovat právní pomoc oprávněnému nebo povinnému po vydání exekučního titulu, jakož i v souvislosti s exekuční a další činností,
 • sepisovat exekutorské zápisy o osvědčení skutkového děje a stavu věci,
 • přijímat do úschovy peníze, listiny, movité věci,
 • provádět dražby movitých věcí,
 • provádět dražby nemovitých věcí,
 • provádět zajištění a správu majetku zajištěného v trestním řízení, eventuelně jeho vrácení poškozenému.

 • Provádíme také exekuce a poskytujeme související právní pomoc na základě cizozemských rozsudků s potvrzením evropského exekučního titulu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.805/2004, (tzv. Brusel I), dále evropského platebního rozkazu (nařízení č. 1896/2006) a titulech dle nařízení č. 861/2007 o evropském řízení o drobných nárocích.
  Více informací o přeshraničním vymáhání naleznete např. na e-justice.europa.eu


  S ohledem na začlenění České republiky do schengenského prostoru dostala práce Exekutorského úřadu Ostrava další dimenzi spojenou s odstraněním hraničního režimu s Polskem, který tak fakticky spojil historické území Slezské překrývající jak české tak polské území.

  Tato skutečnost přinesla nové zahraniční pracovní možnosti a tudíž nutnost zaměřit činnost Exekutorského úřadu na tento fakt. Řešili jsme již celou exekucí se zahraničním prvkem ( ve prospěch oprávněných osob z Polska ) dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.805/2004, 1896/2006 a 861/2007.

  K zefektivnění této činnosti využíváme tlumočnických služeb (v minulosti Prof. PhDr. Jiří Damborský, DrSc.), širokých kontaktů do Polska, včetně konzulátních, jakož i pomoci polských kolegů.