Náklady exekuce

Náklady exekučního řízení, odměny a náhrady soudního exekutora.
Činnost soudního exekutora je prováděna za úplatu.

 


Právní úprava
Odměny a náhrady soudních exekutorů jsou upraveny v následujících předpisech :

 • zákon č. 120/2001 Sb. (exekuční řád),
 • vyhláška č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora, odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem,
 • vyhláška č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví,
 • vyhláška č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb v platném znění (resp. 484/200 Sb.),
 • zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách,
 • vyhláška č. 485/2000 Sb., o výši odměny správců podniku, způsobu jejího určení a
 • určení náhrady jejich hotových výdajů.
 • Odměny a náhrady za exekuční činnost.
  Odměny a náhrady za další činnost exekutora.

  Všechny výše uvedené zákony a vyhlášky najdete na stránkách MV ČR.