Exekutorské zápisy

Za využití exekutorských zápisů sepsaných soudním exekutorem v souladu s právními předpisy (exekučním řádem, obchodním zákoníkem, občanským soudním řádem) múžete zejména:

 


Zajistit důkazy pro jakékoli sporné řízení či podmínky pro uzavírání smluv a obligačních vztahů.

  • Chcete-li osvědčit skutkový děj nebo stav věci a tak zajistit předpoklady pro úspěšné dokazování právních skutečností v jakémkoliv řízení (stav nemovitosti, plnění dluhu, stav věcí a pod.), lze tak učinit za přítomnosti soudního exekutora formou exekutorského zápisu.