O úřadu

Sídlo úřadu:
Exekutorský úřad Ostrava
Mgr. PETR POROSTLÝ
Stojanovo náměstí 7/873, PSČ 709 00 Ostrava-Mariánské Hory
tel.: +420 596 617 237
mob.: +420 602 759 904 (nepřijímá SMS zprávy)
datová schránka: equis27
e-mail: podatelna(at)exekucniurad.cz
Informace o příjmu podání v elektronické podobě soudnímu exekutorovi (velikost 97 kB)

Číslo účtu: 505040761/0100

Variabilní symbol - rodné číslo bez lomítka nebo IČ
Specifický symbol - číslo spisu bez lomítka
SWIFT: (BIC) KOMBCZPPXXX
IBAN: CZ8601000000000505040761
Adresa KB: Nádražní 12, PSČ 730 01 Ostrava

 


UPOZORNĚNÍ:

 • Úřední hodiny pro osobní i telefonický kontakt bez předchozí domluvy:
       pondělí a středa 09:00 - 11:00, 13:00 - 15:00 hod.
 • Pokladní hodiny pro platby v hotovosti (po dohodě i jinak):
       pondělí - čtvrtek od 8:00 - 15:00 hod.
       pátek 08:00-14:00 hod.
 • Soudní exekutor je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl při provádění exekuční nebo další činnosti. Pokud     nejste účastníkem řízení, nebudou Vám poskytnuty žádné informace o prováděných exekučních řízeních.
 •     
 • Nahlížení do spisů je možné výlučně v kanceláři soudního exekutora, pod jeho dohledem nebo pod dohledem jím pověřeného zaměstnance, a PO     PŘEDCHOZÍ DOMLUVĚ ČI ŽÁDOSTI v pracovních úředních dnech v době od 09:00 do 11:00 a od 13:00 do 15:00 hod.

 • Pohled na místo exekutorského úřadu :
  GPS: 49°49'53.072"N, 18°15'23.241"E


  Autobus: - zastávka Futurum - 39 - zastávka Mariánské náměstí - 24 - zastávka Korunní - 24 - zastávka Strmá - 37, 39
  Tramvaj: - zastávka Mariánské náměstí - 3, 4, 8, 9, 11, 12, 18, 19
  Trolejbus : - zastávka Futurum - 108 - zastávka Strmá - 102, 108, 111

  Kontakty :


  Soudní exekutor :

  Mgr. Petr Porostlý
  e-mail: porostly(at)exekucniurad.cz

  Exekutorský kandidát pověřený soudním exekutorem:

  Mgr. Michal Schneider
  e-mail: pravnik(at)exekucniurad.cz


  Sekretariát :

  tel.: +420 596 617 237
  mobil: +420 602 759 904 (nepřijímá SMS zprávy)

  vedoucí administrativy
  Pavla Thomasová
  e-mail: porostly(at)exekucniurad.cz

  podatelna
  e-mail: podatelna(at)exekucniurad.cz


  asistentky exekutora
  Petra Kašáková
  e-mail: kasakova(at)exekucniurad.cz
  Monika Kučerová
  e-mail: kucerova(at)exekucniurad.cz

  Vykonavatelé :

  tel.: +420 596 614 917
  mobil: +420 724 889 882

  Jiří Lanča, DiS.
  e-mail: lanca(at)exekucniurad.cz
  Ing. Andrea Rončková
  e-mail: ronckova(at)exekucniurad.cz
  Bc. Martin Porostlý (IT podpora)
  e-mail: martinporostly(at)exekucniurad.cz  Účtárna :

  tel.: +420 596 614 916
  mobil: +420 724 318 959
  e-mail: ucetni(at)exekucniurad.cz


  Právní oddělení:

  tel.: +420 596 617 237
  mobil: +420 602 552 474

  vedoucí právního oddělení
  exekutorský kandidát pověřený soudním exekutorem
  Mgr. Michal Schneider
  e-mail: pravnik(at)exekucniurad.cz