Exekuční návrh (na nařízení exekuce)

Nesplní-li povinný v určené lhůtě, co mu ukládá exekuční titul, může oprávněný (nebo jeho právní zástupce) navrhnout nařízení exekuce podle exekučního řádu. (zák. č. 120/2001 Sb.).

Výživné (náhradní výživné): Zde si můžete stáhnout formulář (velikost 121 kB) pro podání exekučního návrhu (na nařízení exekuce) k vymáhání výživného ve formátu Microsoft Word.

Ostatní pohledávky: Zde si můžete stáhnout formulář (velikost 89 kB) pro podání exekučního návrhu (na nařízení exekuce) ve formátu Microsoft Word.

Formulář si můžete vyplnit a doručit na náš úřad.§37/2 - Oprávněný může podat návrh na nařízení exekuce podle tohoto zákona, nesplní-li povinný dobrovolně to, co mu ukládá exekuční titul podle tohoto zákona.
§39/1 - Návrh se doručuje soudnímu exekutorovi.
§35/2 - Řízení zahájeno dnem, kdy došel návrh soudního exekutora.

Stáhnout formulář  Stáhnout formulář (velikost 89 kB)