Návrh na nařízení exekuce

Nesplní-li povinný v určené lhůtě, co mu ukládá exekuční titul, může oprávněný (nebo jeho právní zástupce) navrhnout nařízení exekuce podle exekučního řádu. (zák. č. 120/2001 Sb.).

Zde si můžete stáhnout formulář (velikost 89 kB) pro podání návrhu na nařízení exekuce ve formátu Microsoft Word. Formulář si můžete vyplnit a navštívít náš úřad již s vyplněným návrhem. Pokud byste si nebyli v některých částech jisti, rádi Vám pomůžeme vyplnit návrh na nařízení exekuce u nás v kanceláři úřadu při osobním setkání.


§37/2 - Oprávněný může podat návrh na nařízení exekuce podle tohoto zákona, nesplní-li povinný dobrovolně to, co mu ukládá exekuční titul podle tohoto zákona.

§39/1 - Návrh se doručuje soudnímu exekutorovi.
§35/2 - Řízení zahájeno dnem, kdy došel návrh soudního exekutora.
§55b/4 - Stanoví-li tento zák., že úkon má být učiněn v soudním exekutorem, lhůta zůstává zachována, je-li úkon učiněn u exekučního soudu soudu, který podání neprodlené zašle soudnímu exekutorovi.

Stáhnout formulář  Stáhnout formulář (velikost 89 kB)