Odměny a náhrady za další činnost exekutora

Sepsání exekutorského zápisu se svolením o vykonatelnosti
Odměna za sepsání exekutorského zápisu se svolením k vykonatelnosti závisí na výši plnění, kterého se zápis týká a činí :

 

 • 2,0 % z prvních 100 tis. Kč, nejméně však 800,-Kč,
 • 1,2 % z přebývající částky až do 500 tis. Kč,
 • 0,6 % z přebývající částky až do 1 mil. Kč,
 • 0,3 % z přebývající částky až do 3 mil. Kč,
 • 0,2 % z přebývající částky až do 20 mil. Kč,
 • 0,1 % z přebývající částky až do 30 mil. Kč,
 • 0,05 % z přebývající částky až do 100 mil. Kč.

 • Částka nad 100 mil Kč se do základu pro výpočet odměny nezapočítává.

  Přijímání věcí do úschovy
  Odměna za přijetí věci do úschovy závisí na její hodnotě a činí:

 • 1,2 % z prvních 100 tis. Kč, nejméně však 1.000,- Kč,
 • 0,6 % z přebývající částky až do 500 tis. Kč,
 • 0,4 % z přebývající částky až do 1 mil. Kč,
 • 0,2 % z přebývající částky až do 10 mil. Kč,
 • 0,1 % z přebývající částky až do 30 mil. Kč.

 • Částka nad 30 mil.Kč se do základu pro výpočet odměny nezapočítává.